Steppdance Onyx vant champion klasse md exellent og ck og ble 4bhk, og kjempe flott kritikk

Letohallen 01.03.20

Arwen By Moonlight At Ithilien (fra mitt eget kull) : Nr 2 i åpenklasse md exellent og Ck, for så å bli 4btk md cert!