Utzon`s Jubileum Juvel Flash (Juvel)

NO CH Steppdance Onyx (Onyx)

Arwen

F: 27.08.17

Tispe etter eget oppdrett. 

Øyelyst: Uten anmerkning

Stamtavle:

https://whippet.breedarchive.com/animal/view/arwen-by-moonlight-at-ithilien-efe5336e-0176-4b89-bfe2-b435e01e6bef